כיצד להתקין גגון סייבקס מיוס?

1. ראשית מסירים את גגון העגלה על ידי פתיחת התיקתקים מאחור ו”שליפת” הגגון והקשתות מהתושבות כפי שמופיעות באיור 1 ו-2. פתחי התושבות שונים בכל צד, כפי שתראו באיור, בצד אחד שני הפתחים עגולים ובצד שני , שני הפתחים מרובעים וכך גם הקשתות- בצד אחד בעלות קצה עגול, בצד שני בעלות קצה ריבועי.

במיוס 2 יש משמעות למיקום קשת קדמית ואחורית, כיוון שהקשתות שונות בגודלן. במיוס 1 שתי הקשתות זהות. 

לצורך הרכבת הגגון החדש, סדרו את הקשתות לפי החורים המצויים בתושבות העגלה (כאמור- צד אחד מרובע וצד שני עגול).

ברגע שאתם יודעים את כיוון הקשתות ומיקום חיבורן לתושבות המצויות על העגלה , ניתן להתחיל בהרכבת הגגון החדש.

כאשר הופכים את הגגון ניתן לראות שיש בו שתי תעלות פתוחות. אחת ממש ליד הקשת הקדמית. השנייה במרכז הגגון. 

מחזיקים את הגגון לפי כיוון העגלה (תיקתקים מאחור וגגון קטן מלפנים) ומתחילים להשחיל את הקשתות בתוך התעלות. ראשית את הקשת הקדמית (שמים לב שהצד הריבועי והצד העגול תואמים למיקומם על העגלה). ואז את הקשת האחורית.

לאחר השחלת הקשתות לתעלות, ניתן להכניס את קצה הקשתות לתושבות העגלה משני הצדדים. הצד העגול והצד המרובע.

2. חשוב לוודא שהתושבות מחוברות היטב לעגלה במיקום המיועד. כמו באיור. לאחר שהקשתות הושחלו בגגון יש להכניס את קצה כל קשת לכניסה המתאימה בתושבת העגלה. במיוס 1 קיים גומי בקצה ואותו הכניסו סביב התושבת כמו באיור לפני הכנסת קצה התעלה לתושבת.

3

how to install cybex mios cover

4. בשלב זה לאחר שהגגון מורכב על העגלה ניגש לחיבור התיקתקים. שימו לב שמיקומי התיקתקים   שונים מדגם לדגם וגם בתוך הדגמים ולכן חברו לפי מיקומי הכפתורים שיש לכם על העגלה .

how to install cybex mios cover

5. לאחר הרכבת הגגון,מומלץ לפתוח את הרוכסן ולהאריך את הגגון. בגגון קיים חלון הצצה. בחלק מהדגמיםן קיים גגון קטן קדמי . את הגגון הקטן (אם קיים בגגון שברשותכם) מומלץ לקפל פנימה . כאשר יש שמש וצריך תוספת צל ניתן לפתוח אותו ולהגן על פני התינוק מהשמש.

how to install cybex mios cover

6

גגוני סייבקס מיוס

0

Add stroller canopy and get 10% off!

Add stroller mattress and get 10% off!

דילוג לתוכן